AR-GE

Geçmiş dönemde yapılan çalışmalar ışığında, rezerv ortaya koymak amacıyla çeşitli yöntemlerle arge calışmaları yapılmaya devam edilmektedir.
MTA 1976 yılında sahaya sondaj ve jeofizik çalışmaları yapmıştır (MTA, 1976).
2013 yılında ve sonrasında MEYRA, arama ve ar-ge çalışmalarına yüzeyden örnek alarak başlamıştır.
2014 ve 2017 yılları arasında, geçmiş yıllarda yapılmış olan sondaj ve jeofizik çalışmalarını verilerini doğrulamak amacı ile sondajlara ve yarmalar açılmaya başlanmıştır ve cevher tespitleri yapılmıştır. 2018 yılında bu çalışmalarını uluslararası standarta taşıyarak, JORC koduna uygun olacak şekilde, sondaj programı yapılmıştır. Bu program sonucunda MEYRA, hedefleri doğrultusunda, potansiyeli milyon ton mertebelerinde bir maden yatağı geometrisini ortaya çıkarmayı planlamaktadır.

Firma Tarihçesi