YÖNETİM MESAJI

21. yüzyılda hammadde tüketiminin ciddi bir kısmı gelişmekte olan ülkeler tarafından gerçekleştirilmektedir. Son 10-15 yıllık süreçte Çin’in yüksek oranda büyümesi, alt yapı yatırımları ve ülkede kırsaldan kente göç için inşa edilen şehirler ve de bu şehirlerin yeniden yapılanması için yapılan her türlü yatırımlarda kullanılan hammadde ihtiyacı ciddi bir talep doğurmuştur. Nihayetinde de maden ve metal fiyatlarının tüm zamanların rekorlarını kırmasına sebep olmuştur.

OECD verilerine bakıldığında, 80 ‘li yıllardan günümüze küresel gıda tüketimi yaklaşık %60 artarken, yapı malzemeleri tüketimi %100, fosil yakıt tüketimi %75, metal tüketimi ise %165 artmıştır. Dünya nüfusu aynı süreçte ise yaklaşık %55 kadar büyüme göstermiştir. Bu sonuçları bakıldığında, dikkati çeken en önemli husus; gıda tüketimi nüfus artışı ile orantılı olarak artarken metal-maden-yakıt tüketim miktarlarının nüfus artışından oldukça fazla oranda gerçekleşmesidir. Bu veri başta olmak üzere kurşun, çinko, bakır gibi sanayi hammaddesi olarak kullanılan metallere ve de diğer hammaddelere olan ihtiyacı önceki 20 yıla göre ciddi oranda artacağını göstermektedir.

MEYRA, yukarıda özetlemeye çalıştığımız küresel çapta hammadde ihtiyacını karşılamak , Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla, Bursa Yenişehir de başlatmış olduğu kurşun,çinko ve bakır madenciliğini , DELTA Group ‘un katılımları ile hızla devam etme ve mevcut potansiyelini yatırımlarlarla destekleyerek ar-ge, üretim ve tesisleşmeyle ihracata katkı sağlama ve büyüme kararı almıştır.

MEYRA, Bursa-Yenişehir Baz Metal (Pb,Zn,Cu )Projesini hayata geçirirken, çevreye duyarlı, verimli ve rekabetçi işletme anlayışını misyon edinmiştir. Bu minvalde üretim ve arama çalışmalarına aralıksız devam edecek, Türkiye’nin yeraltı zenginliklerini uzman kadroları ile birlikte ekonomiye hızla kazandıracaktır.

Yönetim

Meyra Madencilik 

Firma Tarihçesi