FİRMA TARİHÇESİ

MEYRA, 2012 yılında madencilik sektörüne mühendislik hizmeti vermek amacı ile üç mühendis tarafından kurulmuş bir şirkettir.

2013 yılında, Bursa Yenişehir de kurşun, çinko ,bakır ocağı uhdesine katarak, üretim çalışmalarına başlamıştır.

2014 yılında arama ve üretim faaliyetlerini gerçekleştirmek amacı ile tüm yasal izinlerini tamamlayarak, çevredeki flotasyon tesislerine tuvenan cevher satışında bulunmuştur.

2015 ve 2016 yılları arasında metal fiyatlarının hızlı düşmesi sebebi ile MEYRA, yasal izin genişletme çalışmalarına devam etmiştir.

2017 yılında da üretim ve arama çalışmalarına devam etmiş, bu çalışmalar sonucunda ciddi bir potansiyel kurşun, çinko, bakır cevherleşmesi ortaya çıkarmıştır.

2018 yılında ortaklık yapısını değiştirerek, şirket hisselerinin %60 ‘ını Delta Star Enerji ve Madencilik San.ve Tic. A.Ş ‘ye devretmiştir. MEYRA, bu yıl itibari ile aralıksız sondaj ve üretim çalışmalarına devam ederek, ülkemizin maden zenginliğini yeryüzüne çıkarmak, ekonomiye hızlı bir şekilde kazandırmak ve ülkenin sanayi ürünlerinde dışa bağımlılığını azaltmak amacı ile çalışıyor.