ŞİRKET BİLGİLERİ

Ruhsat uzun sürelerden bu yana zaman zaman işletilmiştir. Gerek bölgenin maden cevheri olarak zengin olması ve gerekse rahat bir bölge olması dolayısıyla madenciliğe cok uygun olması dolayısıyla düzenli olarak geliştirme faaliyetlerinde bulunulmuştur.

1914-1917 yılları arasında bir şirket farklı seviyelerde açmış olduğu kısa metrajlı galeriler vasıtasıyla parça cevher üretmiştir.

1970’li yıllarda ise yine açık ocak yöntemiyle ciddi miktarda cevher üretildiği ve bu cevherin Yenişehir’de kurulu 100 t/gün kapasiteli flotasyon tesisine gönderildiği bilinmektedir. Ocaktan çıkarılan parça niteliğindeki yüksek tenörlü cevher ise Bulgaristan’a ihraç edilmiştir.

2013 yılından itibaren saha Meyra Madencilik’in uhdesine geçmiş ve gerekli izinler alınarak sahada arama niteliğinde madenciliğe başlanmıştır. Meyra Madencilik 2013 Temmuz ayında 24 hektar alanda küçük ÇED alarak ocak açma çalışmalarına başlamıştır. 2014 tarihinde GSM ve Orman izinlerini de tamamladıktan sonra açık işletme çalışmalarına başlamış ve hafriyat yapmıştır. Değişken tenörlü Pb+Zn cevher üreterek çevredeki flotasyon tesislerine ham cevher göndermiştir.

2015 ve 2016 yıllarında metal fiyatlarının düşük olması sebebi ile arama ve üretim faaliyetlerine ara vermiş, zamanı izin alanı genişletilerek işletme izninin tamamına (270 ha) ÇED olumlu belgesi alarak değerlendirmiştir.

2017 yılında arama ve üretim faaliyetlerine devam etmiştir. Akabinde, üretim yaparak, ham cevher satışı gerçekleştirmeye devam etmiştir.

2018 yılında Delta Group bünyesine katılarak, uluslararası standartlarda arama çalışmalarına başlanmış olup, potansiyeli ortaya çıkarmak amacı ile aralıksız sondaj çalışmalarına devam etmektedir. Potansiyel kaynağın ortaya çıkarılması ve değerlendirilmesi amacı ile kapsanmlı sondaj projesi hazırlanmış ve başlatılmış olup, iş hedefleri doğrultusunda kaynak potansiyeline uygun olarak cevher zenginleştirme yatırımlarının faaliyete geçirilmesi hedeflenmektedir.

Firma Tarihçesi