İŞ GÜVENLİĞİ

Delta Group, 40 yıla yaklaşan tecrübesinde, çalışmış olduğu sektörlerdeki gereklilikler ve tecrübesi dolayısıyla İş güvenliğini faaliyetlerinin en önemli unsuru olarak görmüş ve faaliyetlerinin vazgeçilmez ve sürekli geliştirmeye açık bir anlayışla idame ettirmektedir. Tüm faaliyetlerinde bu anlayışla, hem kadrosunda hem de tecrübeli danışmanlarıyla düzenli kontrol ve prosedürler oluşturmakta ve işleyişini sürekli bir anlayışla geliştirmektedir.

Madencilik faaliyetlerimizde, arama safhasından, planlama, üretim ve sevkiyat aşamalarına kadar bünyesinde barındırdığı tüm etaplarda iş güvenliğinin ön planda tutulmaktadır. İş Güvenliği konusunda gerekli tedbirleri eksiksiz olarak sürekli almaktayız ve bundan sonra da her zaman sürekli yönetim ve kontrol proseslerimizle de almaya devam edeceğiz.

Madenlerimizde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini sürekli ve rutin kontrollerle sağlamaktayız. Bunun için düzenli eğitimler, iç ve dış denetimler, tatbikatlar ve acil eylem planları uygulamaya alınmakta ve sürekli olarak bu yönde geliştirici yatırımlar yapılmaktadır.

İSG ( iş sağlığı ve güvenliği) kanun ve mevzuatı yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine getirmiş ve gerekli otoriterler tarafından düzenli olarak standartların üzerinde hassasiyet gösterdiğimiz dolayısıyla uygunluk raporları yanı sıra takdir yazıları da almaktayız.

Firma Tarihçesi